Gramy w:

Klub Seniora przy PKPS 50-208 Wrocław ul. Dubois 11/13

Godzina rozpoczęcia:

17:00

Organizator

Arkadiusz Poziemski